SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

August 18, 2016

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az SC Magus SRL (Kft.), a Magus Hotel tulajdonosa, melynek székhelye Baia Mare (Nagybánya), Aleea Noua u. 1/32, cégjegyzékszám: J24/1018/92, adószám 2193609, a www.magushotel.ro weboldal tulajdonosaként fenntartom annak, valamint a felhasználási feltételeknek bármelyik pillanatban előzetes értesítés nélkül történő megváltoztatásának és frissítésének jogát.

1. Jóváhagyás

Jelen weboldalra történő belépést és annak felhasználó által való meglátogatását a Felhasználási Feltételek vezérlik és azok Ön által történő egyértelmű elfogadását vonja maga után.

2. A weboldal tartalma

A weboldal tulajdonos által való használati engedélye az alábbi feltételek mellett történik:

a) a weboldal kizárólag személyes és nem kereskedelmi célokra használható;

b) a weboldal tartalma a tulajdonos előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül nem reprodukálható;

Tilos a szövegek, képek, anyagok nem kereskedelmi, valamint jelen weboldalon meghatározott célokon kívüli, az SC Magus SRL írásbeli jóváhagyása nélkül történő felhasználása; mindezek a szerzői jogokra vonatkozó törvények előírásai által védettek.

3. Költségek és díjak

A weboldalon feltüntetett díjak egy 2 felnőtt által használatba vehető szobára és egy éjszakára vonatkoznak és tartalmazzák az Á.F.Á.-t, s nem tartalmazzák a minibár-fogyasztást, ennek kifizetésére kijelentkezéskor (checkout) kerül sor.

A szobák pótágyakkal való felszerelése külön térítés ellenében lehetséges, a lefoglalás pillanatában érvényben lévő díjak szerint.

Igénybe vehetik az online foglalási rendszerünket, melynek segítségével leellenőrizhetik a rendelkezési állományt vagy kiszámolhatják az itt-tartózkodási díjat, s a foglalást követően e-mailben történő azonnali megerősítést kapnak.

Hitelkártya által történő foglalás:

Ezen foglalás azonnal rögződik rendszerünkben, s a szállásról való lemondási lehetőség idejének leteltével a 24 órás vagy teljes ott-tartózkodás ellenértéke hitelkártyáján lefoglalásra kerül. A hitelkártyával történő foglalás biztos foglalásnak számít.

Hitelkártya nélkül történő foglalás

Az online foglalási rendszer által megküldött megerősítés pro forma számlának minősül, mely tartalmazza a megrendelt szolgáltatások teljes értékét. A foglalás biztosításának érdekében, kérjük tartsa be a megerősítésben meghatározott előleg megfizetésére vonatkozó határidőket. Amennyiben a pro forma számla nem kerül kifizetésre, a foglalás automatikus meghiúsulásához vezet.

A fizetés teljesítését követően kérjük a fizetési bizonylat következő e-mail címre történő megküldését: welcome@magushotel.ro.

NEM FOGADUNK EL HITELKÁRTYA NÉLKÜLI FOGLALÁST a szállodába érkezés előtt 48 órával.

Amennyiben szállodánkba érkezése előtt kevesebb, mint 48 órával tesz foglalást, szükséges a hitelkártyával történő biztosítás, ellenkező esetben foglalása érvényességét veszti.

A foglalás véghezvitele a fent említett valamennyi feltétel elfogadását jelenti!

Háziállatok befogadása:

A szálloda befogad kis nővésű állatokat. A közepes, ill. nagy nővésűeket csak a kiállítási ketrecben fogadja be. Az elszállásolási díj mellett napi 45 lejt, ill. 10 eurót kell fizetni minden háziállatért, A háziállatok bejárata csak állategészségügyi igazolás alapján történik, melyet a szálloda recepciójánál kell felmutatni. Amennyiben háziállattal együtt szeretné magát elszállásolni, ezt előzetesen a foglalással egyidejűleg be kell jelentenie. Ellenkező esetben nem garantáljuk Önnek háziállattal való elszállásolását, tekintettel arra, hogy a szálloda nem minden szobájába fogadhatunk be háziállatokat. Kizárólag abban az esetben, ha bizonyos okból kifolyólag írásban nem értesített bennünket háziállattal együtt történő elszállásolási szándékáról és nem rendelkezünk háziállattal együtt való elszállásolási szobákkal, biztosíthatjuk háziállatának elszállásolását egy, szintén az SC Magus SRL által birtokolt panzióban, jelen oldalon feltüntetett díj ellenében.

A háziállat szobába történő befogadásának feltétele távozás előtt a szoba szálloda alkalmazottja által, valamint a turista beleegyezésével történő ellenőrzése, s esetleges rongálódás esetén ez utóbbi felvállalja a távozáskor megállapított valamennyi rongálódás kártérítését. A háziállatot semmiképp sem hagyhatja felügyeletlenül.

Az utazási ügynök:

Az utazási ügynök egyoldalúan és fedezés nélkül vállalja a turistáknak tett ígéretét, miszerint egymás mellett fekvő szobákban vagy ugyanazon emeleten kapnak szállást. A kiosztás pillanatában nem tudjuk visszaigazolni a szobák elhelyezését. Ezen kérelemnek igyekszünk a lehetőségekhez mérten eleget tenni.

Erre a foglalásra az együttműködési szerződés feltételei alkalmazandók.

4. Jogviták

A weboldalt felhasználók Általános Szerződési Feltételek által előírt jogai és kötelezettségei, s valamennyi Általános Szerződési Feltételek által kiváltott joghatás a hatályban lévő román törvény szerint értelmezendők és annak alávetendők. Bármely jelen weboldal Általános Szerződési Feltételeiből született vagy azzal kapcsolatos jogvita először peren kívül rendezendő, s amennyiben nem születik egyezség, a jogvita az illetékes román elsőfokú bíróság által kerül orvoslásra.

5. Személyes adatok feldolgozása

Meghatározások

Biztonság – A személyes adatokra vonatkozó biztonsági intézkedések megfelelő fokú védelem biztosításával történnek, a hatályban lévő törvények értelmében.

Tájékoztatás – Azon személyek tájékoztatása, melyeknek adatai az SC Magus SRL birtokába kerültek, az érintett személyek adatait feldolgozó intézmény által történik. Az SC Magus SRL keretén belüli adatok biztonságára vonatkozó politika elérhető a szervezet weboldalán: www.magushotel.ro, valamint az ügykezelő székhelyén.

Értesítés – Az SC Magus SRL írásban értesíti a Személyes Adatok Feldolgozását Felügyelő Országos Hivatalt a feldolgozott adatcsoportokról;

Bizalmasság – A személyes adatokat feldolgozó vagy ilyen jellegű adatokkal kapcsolatba kerülő személyek jellegzetes, a munkaköri leírásban meghatározott felelősségeket vállalnak, s az egyéni munkaszerződésben bizalmassági záradékra vontakozó előirányzatok foglaltatnak. A meghatalmazott személy kizárólag ezeknek megfelelően cselekedhet.

Az SC Magus SRL a személyes adatokat feldolgozó nyilvántartási jegyzékben szereplő azonosítója …….

A fent említett személyek körébe tartozó személyes adatok, pontosabban az SC Magus SRL ügyfelei, valamint potenciális ügyfelei, a Magus SRL termékeinek fogyasztói, ill. potenciális fogyasztói személyes adatainak feldolgozása jóhiszeműséggel, a törvény előírásainak megfelelően történik.

A személyes adatgyűjtés kizárólag meghatározott, az SC Magus SRL elszállásolási tevékenységével megegyező célokból történik.

A feldolgozás tárgyát képező személyes adatok a gyűjtés céljához mérten megfelelőek, pontosak és mértékletesek.

A feldolgozás tárgyát képező személyes adatok pontosak, és frissítésükre kerül sor, amennyiben az szükségessé válik.

A személyes adatok nem tárolhatók a törvény által előírt időszaknál hosszabb ideig.

A személyes adatok feldolgozása az érintett személy jogainak figyelembe vételével történik.

A személyes adatok védelmének érdekében megfelelő technikai és szervezési intézkedések meghozatala szükséges a véletlenszerű vagy törvényellenes megsemmisülés, ill. megsemmisítés, elvesztés, módosítás, felfedés vagy jogtalan hozzáférés ellen.

A Magus SRL birtokába jutott személyes adatok nem képezhetik harmadik személy részére történő átadás tárgyát.

A bejegyzett és tárolt adatok rendeltetése, valamint azok Ügykezelő általi használata az érintett személy jóváhagyásával kizárólag a következő címzettek számára közölhetőek: az érintett személy, az ügykezelő meghatalmazottja, az ügykezelő szerződő felei. A központi, valamint helyi közhatóságok, melyek rendkívüli illetékes adatgyűjtés keretén belül ezen információk birtokába jutnak, nem tekinthetők címzetteknek, ennélfogva nem szükséges az érintett személy jóváhagyása (például: bíróságok, ügyészek, bűnüldöző szervek stb.)

Az érintett személy jogosult, megalapozott és törvényes okokból adatai feldolgozásának bármikor ellenszegülni, a törvény által előírt kivételeknek figyelembe vételével. Hasonlóképpen, az érintett személy bármely pillanatban, díjmentesen és indokolás nélkül ellenszegülhet adatai direkt marketing céljából történő feldolgozásának, az Ügykezelő vagy harmadik személy nevében, vagy ez utóbbiak számára történő felfedésének. Ennek értelmében az érintett személynek írásbeli keltezett és aláírt kérelmet szükséges előterjesztenie, majd a meghozott intézkedéseket az Ügykezelő a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül közli.

6. Az adatok feldolgozására vonatkozó biztonságpolitika

Minden Felhasználó és/vagy Vevő személyes adatai bizalmasak, melyeket az SC Magus SRL kereskedelmi társaság kizárólag jelen weboldalnak rendeltetésének megfelelő célokra (termékek vásárlása, tájékoztatás) használ fel, a 2001. évi 677-es, egyének védelméről, valamint a személyes adatok feldolgozására és azok szabad terjesztésére vonatkozó Törvény előírásainak eleget téve. Társaságunk felvállalja ezen adatok harmadik személy elől történő elzárását, kivéve a törvény által megrendszabályozott és előírt eseteket.

A felhasználók személyes adatait egy felhasználóval és jelszóval védett adatbázisban tárolják. Hasonlóképpen, az ügyfelek weboldalon történő kapcsolódási adatai ezen adatbázisban rejtjelezett, azaz titkosított formában kerülnek megőrzésre.

A felhasználók bármilyen jellegű, személyes adatokhoz való hozzáférési kísérlete törvénysértésnek minősül és ennek megfelelően büntetendő.

7. Személyes adatok védelmére irányuló tájékoztatási modell

A 2004. évi 506-os, személyes adatok feldolgozására és az elektronikus kommunikációs közegbeni magánéletre vonatkozó Törvénnyel módosított és kiegészített 2001. évi 677-es, egyének védelméről, valamint a személyes adatok feldolgozására és azok szabad terjesztésére vonatkozó Törvény kérelmeinek értelmében az SC Magus SRL-nek kötelessége az Önről szolgáltatott adatokat biztonságos körülmények között kezelni és kizárólag a megjelölt célokra felhasználni. Az adatgyűjtés célja: hirdetés, marketing, valamint reklám.

Ugyanakkor Önnek jogában áll bizonyos, az SC Magus SRL által ügyfeleinek időszakosan megküldött akciók felőli tájékoztatás céljából tárolt személyes adatok feldolgozásának és felhasználásának ellenszegülni. Az erre vonatkozó jogának gyakorlása céljából írásbeli kérelmet terjeszthet elő, amelyet a welcome@magushotel.ro e-mail címre kell megküldenie.

error: Content is protected !!

© 2016 Magus Hotel - Dura street no. 4, 437229 Baia Mare, Maramures county, Romania - Tel: +40 362 807 205 | Designed by Graffix Development